Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend ga ik zorgvuldig om met jouw privacy en jouw gegevens. Op het moment dat wij contact met elkaar hebben of er een afspraak wordt gepland, zal ik deze informatie met niemand delen. Ook wanneer je bij mij coaching of therapie volgt blijft dit tussen ons.

Bij het verlenen van mijn diensten is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 april 2024.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk Vrij
Antwerpsebaan 380-1
2040 Zandvliet
België
Ondernemingsnummer: 1004.088.768
BTW-nummer: BE1004.088.768

Praktijk Vrij verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Praktijk Vrij kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

Naam
Adres
Woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum
Verslagen
Aantekeningen

Praktijk Vrij verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact over (planning van) afspraken
Het bieden van een optimale dienstverlening
Verslaglegging
Facturatie
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Nakomen van wettelijke verplichtingen

Indien er behoefte is om andere persoonsgegevens te verwerken of met een ander doel, dan zal ik hier uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Praktijk Vrij zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw gegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om jouw doelen te bereiken.

Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaarplicht, zullen NAW, periode en duur van het traject, rekeningnummer en factuurgegevens bewaard worden tot 7 jaar na afloop van het jaar waarin de dienstverlening is beëindigd.

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang door beveiligingscodes waar alleen ikzelf toegang toe heb.

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Je hebt het recht om Praktijk Vrij te vragen om jouw gegevens in te zien. Indien je dit wilt ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken om jouw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Vragen over deze privacyverklaring kan je sturen naar welkom@praktijkvrij.eu.

Wil jij je weer helemaal vrij voelen?

Wil jij je weer helemaal vrij voelen?